HSP & HSS, Kennisbank

HSP kenmerken

Leestijd: 11 minuten

Iemand met HSP is hoogsensitief en is extreem gevoelig voor externe prikkels als geluid, geur en licht en interne prikkels die te maken hebben met de gedachtewereld. Dit zorgt ervoor dat mensen met HSP snel overprikkeld kunnen raken als ze geen rust pakken. Dit leidt uiteindelijk weer tot irritatie en kan zelfs leiden tot agressief gedrag.

Het is belangrijk om te weten wat HSP is en wat de kenmerken zijn. Als u zich hierin heeft verdiept dan weet u namelijk beter om te gaan met HSP en kunt u overprikkeling in de toekomst voorkomen. Hier vindt u 15 kenmerken van HSP. Als u zich in een groot deel van deze kenmerken kan vinden dan is de kans groot dat u HSP heeft.

Het zenuwstelsel

HSP is niet een ziekte waarvan u kunt genezen, maar een karaktertrek met verschillende eigenschappen en kenmerken. Het gaat om een andere werking van het zenuwstelsel en het brein. Mensen met HSP verwerken externe en interne prikkels op een andere manier, waardoor zij de wereld op een andere manier ervaren.

Prikkels worden sneller opgemerkt en sterker ervaren, waardoor zij meer kans maken om overprikkeld te raken. Een grote groep mensen, harde muziek of een sterke geur kunnen hier onder meer voor zorgen. Het verschilt per persoon hoe zij prikkels ervaren en aan welke kenmerken van HSP zij voldoen.      

Overprikkeling

Overprikkeling houdt in dat uw hersenen stukjes informatie niet goed verwerken. Het gebeurt op een andere manier waardoor u gevoelig bent voor overprikkeling. Vaak hebben mensen met een hersenaandoening hier last van, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Het verwerken van prikkels kost bij deze mensen meer moeite, waardoor prikkels aandacht vragen. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat u zich moe en uitgeput voelt.

Overprikkeling is geen officiële diagnose, maar komt vaak voor na hersenletsel of bij hoogsensitieve mensen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van overprikkeling om een behandeling op maat te kunnen bepalen.

De verzwaringsdeken van Slaapt

Zou u graag sneller, dieper en vaster willen slapen? Dan is de verzwaringsdeken van Slaapt iets voor u.

Het gewicht van de deken imiteert het gevoel van het krijgen van een stevige knuffel. Dit is vergelijkbaar met het gevoel dat een baby ervaart wanneer deze wordt ingebakerd.

Bekijk meer informatie over onze luxueuze verzwaringsdeken via de button hieronder. 

De zintuigen, een HSP kenmerk

Overprikkeling kan gebeuren met alle zintuigen, dus met zien, horen, voelen, proeven, ruiken of het evenwicht houden. Het is ook mogelijk dat u overprikkeld raakt door een combinatie van zintuigen. U krijgt teveel prikkels binnen. Het is mogelijk dat u snel last heeft van harde geluiden, maar bijvoorbeeld geen moeite heeft met sterke smaken.

Overprikkeling kan uiteindelijk voorkomen als uw zintuigen teveel prikkels doorgeven of als de doorgegeven prikkels te hard doorkomen. Ook is het mogelijk dat overprikkeling ontstaat, doordat u geen filter meer heeft om hoofdzaken en bijzaken te scheiden.

Gevoeligheid voor stress

Het is mogelijk dat u als HSP’er vaak tegen dingen opziet. Wat anderen vanzelfsprekend vinden kan voor u niet vanzelfsprekend zijn. U raakt gestrest door een werkbezoek of op tijd komen. Als u het stressmoment achter de rug heeft dan biedt de volgende zich al aan. Daarnaast kan ook de intense waarneming van prikkels stressvol zijn. U voelt de stemming en gevoelens van anderen sterk aan en dat geldt ook voor negatieve gevoelens, waardoor dit u stress kan geven.

Verder is het mogelijk dat u als HSP’er te weinig rust en tijd neemt. Tegenwoordig gaat alles snel en gejaagd en is de drang om te presteren hoog. Dit kan ertoe leiden dat u te weinig tijd heeft om bij te komen van deze prikkels en daardoor stress krijgt. Deze stress kan uiteindelijk leiden tot overprikkeling, depressie, burn-out of angststoornissen.

Kenmerken HSP

Hoogsensitieve mensen hebben zowel positieve als negatieve kenmerken. Het verschilt per persoon welke kenmerken op hem of haar van toepassing zijn en in welke mate. Als u merkt dat u gevoelig bent voor iets dan betekent dit niet meteen dat u HSP heeft.

Het is dus goed om te kijken naar alle kenmerken van HSP om te zien hoeveel daarvan op u van toepassing zijn. Pas als u voldoet aan veel van de kenmerken dan is het waarschijnlijk dat u HSP heeft. Hier vindt u een rijtje van 15 kenmerken, die passen bij iemand met HSP.

Intensievere waarneming

Een passend kenmerk van iemand met HSP is dat hij of zij intensief en gedetailleerd waarneemt. Het kan zijn dat u iets hoort of ziet dat een ander helemaal niet is opgevallen. Daarnaast heeft u het vermogen om de stemming en de sfeer in de groep goed aan te voelen.

Ook ervaart u de stemming van uzelf veel sterker dan anderen dit bij zichzelf ervaren. Als u een negatieve stemming ervaart achter een glimlach van de ander dan kan dit leiden tot negatieve gevoelens. Maar het kan ook zeer waardevol zijn om de stemming goed aan te voelen, omdat u hier goed op kunt anticiperen.

Inlevingsvermogen

Ook is het mogelijk dat het inlevingsvermogen van iemand met HSP een stuk sterker is dan iemand zonder HSP. Een goed inlevingsvermogen betekent veel respect voor anderen en u wilt dan ook gelijkwaardigheid in uw relaties. Of het nu gaat om een liefdesrelatie of een vriendschap.

U kunt door uw inlevingsvermogen goed luisteren, oprechte interesse tonen en voelt aan wat u wel of niet kunt zeggen. U heeft daarmee ook oog voor non-verbale communicatie en respect de keuzes van de ander. Ook als u het liever zelf anders had gezien. Het komt erop neer dat u precies weet wat er onder de radar speelt.

Sterk rechtvaardigheidsgevoel

Een ander kenmerk van HSP is een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dit is heel nobel, maar kan ook leiden tot conflicten. U zegt op een directe manier wat u vindt en vindt dat iedereen moet opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. U bent zelf eerlijk, integer en betrouwbaar en verwacht dit ook van anderen. U neemt het op voor anderen als zij dit zelf minder goed kunnen en heeft de neiging om voor een ander in de bres te springen.

U laat zich niet manipuleren en bent recht door zee. Dit kan nog wel eens botsen als iemand lijnrecht tegenover u komt te staan. Het rechtvaardigheidsgevoel is zo sterk dat u de negatieve consequenties niet altijd goed in ziet.

Rijke belevingswereld

Ook een rijke belevingswereld is een kenmerk van HSP. U fantaseert veel en kunt wegdromen bij mooie gedachten voor de toekomst. Dit kan ertoe leiden dat u zich slecht kunt concentreren bij bezigheden, maar het heeft ook een positieve kant.

Door te fantaseren heeft u een grotere kans om deze fantasieën werkelijkheid te maken en te doen waar u gelukkig van wordt. Als u geen dromen heeft dan kunt u ze ook niet vervullen.  U moet er alleen voor waken dat het u afleidt van andere belangrijke zaken, zoals taken op uw werk.

Sterke verbinding met natuur

HSP’ers hebben vaak een sterke verbinding met de natuur. Hier komen ze helemaal tot rust en kunnen ze zich terugtrekken als de prikkels hun even teveel worden. De natuur werkt ontspannend en het voorkomt dat u overprikkeld raakt. Als u een drukke activiteit op de planning heeft staan dan kunt u het beste voor en na die tijd een bezoekje brengen aan de natuur om uw rust te pakken.

De sterke verbinding met natuur komt niet alleen door de rust, maar ook omdat u planten en dieren beter aanvoelt. In de natuur staat u beter met ze in contact dan bijvoorbeeld in een drukke stad.

Goede intuïtie

Een ander kenmerk van HSP is een goede intuïtie. Uw hersenen nemen beslissingen voordat u hier bewust van bent. Soms weet u ineens wat er aan de hand is of hoe u iets moet oplossen. Intuïtie bestaat op 5 niveaus. Bij fysieke intuïtie ontvangt u subtiele lichaamssignalen en kunt u ook in uw lichaam voelen wat een ander voelt. Bij emotionele intuïtie krijgt u informatie via uw gevoelens en bij mentale intuïtie krijgt u creatieve ideeën.

Verder bestaat er ook nog omgevingsintuïtie, waarbij u onder meer vanuit wat u leest of ziet signalen oppikt. De laatste intuïtie is de spirituele intuïtie, waarbij u mogelijk impressies over het verleden en de toekomst door krijgt door dingen aan te raken.

Anderen helpen

Door uw rechtvaardigheidsgevoel heeft u als HSP’er ook een sterke drang om anderen te helpen. Als u merkt dat iemand in nood is, dan zult u als een van de eersten aanbieden om te helpen. Maar het gaat niet alleen om noodzaak, maar ook om kleine aardige gebaren.

Vaak gaat het hierbij niet alleen om mensen in je direct omgeving, maar wilt u bijvoorbeeld ook graag een oudere mevrouw of meneer helpen met de boodschappen of helpen met oversteken. De valkuil kan zijn dat u daarbij uw eigen belangen achterop stelt, maar dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn.

Perfectionistisch

Perfectionistisch zijn is ook een kenmerk van HSP. U vindt het moeilijk om uzelf toe te staan dat u een fout maakt en u wilt minstens zo goed kunnen presteren als anderen. Dit zorgt ervoor dat u doorgaat tot het bittere einde, ook als anderen allang gestopt zijn met hun werkzaamheden.

U wordt geïrriteerd als anderen halfbakken werk inleveren en maakt u druk over wat anderen van u vinden. Verder heeft u behoefte aan controle, wilt u alles goed doen en heeft u last van uitstelgedrag omdat het nooit goed genoeg is. Het zorgt ervoor dat u niet kunt genieten van de dingen die goed gaan, maar uw focus legt op wat er fout gaat.

Diepzinnig

Diepzinnig is ook een kenmerk die past bij iemand met HSP. U denkt veel na over de diepere zin van het leven en bent u vooral bezig met existentiële vragen. U bent vaak filosofisch ingesteld en houdt niet van gesprekken die gaan over koetjes en kalfjes.

U doet er dan ook alles aan om deze gesprekken te vermijden. U heeft het liever over belangrijkere en diepere gesprekken. Het kan ertoe leiden dat anderen u zien als serieus en mogelijk somber. Ook kan dit zorgen voor het missen van aansluiting met anderen. Anderen denken op een minder diep niveau na over het leven.

Beeldend denken

Veel HSP’ers zijn ook beelddenkers. Zij denken onbewust maar liefst 32 keer sneller dan woorddenkers. Toch heeft u als beelddenker vaak last om dingen kort en bondig uit te leggen. Woorden komen later aan en u krijgt ondertussen veel nieuwe associaties.

Voor u is het belangrijk om op zoek te gaan naar verbanden en overeenkomsten. Als beelddenker wilt u overzicht, een doel, en wilt u werken vanuit het geheel. Vaak is het voor kinderen lastig om te leren, omdat onderwijs vooral talig en auditief wordt aangeboden en werkt minder goed voor beelddenkers.

Een-op-een contact

U vindt het als HSP’er vaak fijner om een-op-een contact te hebben met mensen dan in een groep. Dit zorgt namelijk voor minder prikkels en u kunt op die manier ook een dieper gesprek met iemand voeren. In een groep zal het al snel gaan over algemene gesprekken, terwijl u graag op een dieper niveau nadenkt en communiceert.

Gesprekken over koetjes en kalfjes vermijdt u liever. Daarnaast kunt u een-op-een de stemming beter aanvoelen dan in een groep en kunt u zich dus beter richten op de behoefte van de ander en voelt u de sfeer beter aan.

Harmonie

Als HSP’er kunt u niet goed tegen conflicten en u ziet dan ook het liefst dat het er altijd harmonieus aan toe gaat. Vanuit uw rechtvaardigheidsgevoel kan het weleens leiden tot conflicten, maar u gaat deze liever uit de weg.

Als u merkt dat de stemming of sfeer in de groep niet goed is, dan geeft u dat een vervelend gevoel en heeft u de neiging om uzelf terug te trekken. Ook houdt u van harmonie in uzelf en vindt u het heel lastig als u niet lekker in uw vel zit. Ook dan is terugtrekken uw oplossing, maar dit kan het negatieve gevoel juist in de hand werken.

Grenzen stellen

Mensen met HSP hebben ook vaak moeite om grenzen te stellen. Dit durft u niet goed, waardoor u nog wel eens over uw grenzen heen gaat. Dit is vooral gevaarlijk voor iemand met de combinatie van HSS en HSP.

Iemand met HSS is namelijk altijd op zoek naar de grenzen en dat maakt het nog waarschijnlijker dat u over uw eigen grenzen heen gaat. Als in een groep iets besloten wordt waar u zich niet prettig bij voelt, dan zult u dit niet snel aangeven. Het is waarschijnlijker dat u meedoet, terwijl u ondertussen in innerlijke tweestrijd zit.

Regelmatig leeg of uitgeput

Als u HSP heeft dan kunt u snel overprikkeld raken. Alle prikkels die binnenkomen zorgen ervoor dat u zich regelmatig leeg of uitgeput voelt. Als u veel in drukke omgevingen bent dan voelt u zich een lange tijd vermoeid en wilt u zich het liefste terugtrekken.

Het vinden van een balans tussen leuke dingen doen en voldoende rust pakken is voor iemand met HSP daarom uitermate belangrijk. Als u regelmatig moe bent en daardoor niets onderneemt dan belandt u uiteindelijk in een vicieuze cirkel die lastig te doorbreken is.

Veel bezig met anderen

Mensen met HSP voelen vaak de sfeer en stemming van een ander aan en is ook vaak veel bezig met anderen. U vraagt zich regelmatig af wat anderen van u denken, terwijl u juist af en toe zou moeten denken aan uzelf. 

Daarnaast wilt u anderen vaak helpen en verliest u daarmee uzelf af en toe uit het oog. Door veel bezig te zijn met anderen, kunt u ervoor zorgen dat u uzelf wegcijfert en minder waarde hecht aan uzelf. Terwijl u zelf het belangrijkste bent. Vergeet dus niet om ook af en toe aan uzelf te denken en te doen wat u leuk vindt om te doen.

Snel overprikkeld

De laatste kenmerk van HSP is dat u snel overprikkeld raakt. U verwerkt prikkels op een andere manier dan mensen zonder HSP, waardoor prikkels harder binnenkomen. Denk hierbij onder meer aan geluid of licht. Voor sommige mensen is een hard geluid misschien wat vervelend, maar voor u zorgt het echt voor pijn.

Het verschilt per persoon in welke mate de prikkels binnenkomen en welk effect dat op u heeft. Wel geldt voor iedereen dat ze snel overprikkeld raken, waardoor ze rust nodig hebben om weer op te kunnen laden.

HSP test

Als u zichzelf herkent in veel van de kenmerken, die hierboven beschreven zijn, dan is de kans aanwezig dat u HSP heeft. Om hier zeker van te zijn, kunt u enkele online testen doen. Bij elke test krijgt u een aantal stellingen, waarbij u moet bedenken of deze stelling voor u ‘waar’ of ‘onwaar’ is. Vervolgens moet u tellen hoe vaak u ‘waar’ heeft geantwoord. Als dit boven een bepaald aantal is dan is de kans groot dat u HSP heeft.

Een test is niet honderd procent betrouwbaar en het is ook mogelijk dat u HSP heeft als u bij minder stellingen ‘waar’ heeft neergezet. Daarnaast zijn er ook online testen met meer antwoordmogelijkheden en kunt u ook onder meer een test doen om te kijken of u hoogsensitief bent of snel overprikkeld raakt. Door verschillende testen te doen, kunt u zekerheid krijgen over HSP.

Vragen HSP test

De vragen van iedere HSP test zijn anders, maar de vragen richten zich allemaal op de algemene kenmerken van HSP. Zo zult u regelmatig een vraag tegenkomen over een van de bovengenoemde kenmerken. De vragen zijn vaak in samenwerking met specialisten gemaakt om de test zo betrouwbaar mogelijk te maken.

De test vragen gaan over lichamelijke en geestelijke klachten, maar ook over sociaal gedrag en uw humeur. U kunt meerdere testen doen om zoveel mogelijk verschillende vragen te beantwoorden. Er zitten verschillen in testen voor volwassenen en kinderen, maar de strekking van de vragen blijft hetzelfde.

Klachten door HSP

Het is goed om te controleren of u HSP-er bent door te kijken naar de verschillende kenmerken. Door hier meer over te weten te komen, kunt u hierop anticiperen. HSP kenmerken zijn zowel positief als negatief, waarbij het vooral fijn is om goed om te kunnen gaan met de negatieve kanten.

Zo kunt u als HSP’er moeite hebben met het vinden van ritme in uw leven en kunt u lastig plannen en structuur aanbrengen. U heeft tijd nodig om prikkels te verwerken en kan snel overprikkeld raken. Dit kan voor moeheid, stress en angsten of fysieke klachten als hoofdpijn en maag- en darmklachten.

Omgaan met HSP

Het is dus belangrijk om goed om te kunnen gaan met HSP en zo de klachten te verminderen. De allereerste stap is accepteren dat u HSP’er bent. Zo kunt u het een plek geven en beter anticiperen op de mindere kanten die bij HSP komen kijken. Daarnaast is balans heel erg belangrijk.

Als u een drukke dag heeft met veel indrukken dan is het uitermate belangrijk om zowel voor als na die tijd voldoende rust te pakken. Zo kunt u alle indrukken weer aan en verkleint u de kans om overprikkeld te raken. Trek u terug door ontspannende dingen te doen, zoals wandelen in de natuur of het lezen van een goed boek.

Slaap voldoende

Ook een goede nachtrust is voor mensen met HSP erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat u alle prikkels weer aan kan. Vaak is 7 á 8 uur slaap voldoende, maar blijkt het lastig om ook daadwerkelijk zoveel uur te slapen. Hiervoor kunt u een aantal slaapoefeningen doen en daarnaast is een avondritueel ook erg belangrijk.

Zorg voor structuur en ga op dezelfde tijd naar bed en sta ook rond dezelfde tijd weer op. Verder is het belangrijk dat uw slaapkamer koel en donker is met een temperatuur tussen de 16 en 18 graden. Zo zorgt u voor een goede nachtrust en weerstand tegen prikkels.

Verschillende kenmerken van HSP

HSP is geen ziekte, maar een karaktereigenschap met verschillende kenmerken. Hier vallen zowel goede als minder goede kenmerken onder. Hierboven staan een aantal algemene kenmerken van HSP beschreven, maar het verschilt per persoon in welke mate deze kenmerken voorkomen.

Om zeker te weten of u HSP heeft kunt u een online HSP test doen. Als blijkt dat u HSP heeft dan kunt u hierop anticiperen en de valkuilen zien te voorkomen. Het allerbelangrijkste is om overprikkeling te vermijden. Dit kunt u onder meer doen door voldoende rust te pakken.

Gerelateerde artikelen

3 reacties op “HSP kenmerken

  1. Hanne schreef:

    Interessant artikel! Ik slaap de laatste tijd niet goed en dit heeft me echt geholpen .

  2. Jailey schreef:

    Wat zijn de prijzen van de verzwaringsdeken van jullie? En kan ik deze ook in de zomer gebruiken?

  3. Ise schreef:

    Bedankt voor het artikel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *